UKŁAD MIĘŚNIOWY

Mięśnie szyi

Mięśnie szyi (collum - szyja). Po bokach szyi bezpośrednio pod skórą jest widoczny płaski mięsień szeroki, mający kształt cienkiej warstwy mięsnej. Pod nim mieszczą się liczne mięśnie duże i małe, między którymi znajdujemy mięsień sutkowo-mostkowo-obojczykowy (musculus sterno-cleido-mastoideus), przebiegający od wyrostka sutkowego kości skroniowej do obojczyka i mostka, dobrze widoczny podczas obracania głowy. Ten mięsień skręca i pochyla w bok głowę. Mięśnie klatki piersiowej. Mięsień piersiowy większy (musculus pectoralis maior) ma przyczepy na kości ramieniowej i na przedniej powierzchni klatki piersiowej. Skurcz jego opuszcza ramię podniesione do boku i przysuwa je do linii środkowej ciała. Pod tym mięśniem leży mięsień piersiowy mniejszy, a głębiej wypełniają przestrzenie między żebrami mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne, podnoszące żebra i mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne, obniżające żebra. Mięśnie międzyżebrowe na równi z innymi mięśniami uczestniczą w procesie oddychania i dlatego nazywamy je mięśniami oddechowymi. W procesie oddychania bierze również udział wyżej wymieniona przepona (diafragma). Przepona jest płaskim mięśniem prążkowanym, przypominającym swym kształtem kopułę. Podstawa tej kopuły przyczepia się do najniższych żeber, a z tyłu do kręgosłupa. Środkowa część przepony składa się z błony ścięgnistej.