NARZĄDY I PODPORY RUCHU

Stawy

Stawy (articulatio). Stawy tworzą połączenia ruchome kości. Stykające się w stawie powierzchnie kości odpowiadają sobie w większym lub mniejszym stopniu. A więc jeśli koniec jednej kości jest wypukły, to tej wypukłości (główce stawowej) odpowiada wgłębienie na innej kości. Powierzchnie stawowe kości pokrywa chrząstka szklista, dzięki której są one gładkie i śliskie. W stawie okostna tworzy torebkę stawową, przechodząc z jednej kości na drugą, przy czym okostna sięga do granicy chrząstek stawowych. Wewnętrzną powierzchnię torebki stawowej wyściela błona maziowa. Wydziela ona do jamy stawowej śliski płyn (synovia), który nazywamy mazią. Chrząstka i maź zmniejszają tarcie powierzchni stawowych i ułatwiają im swobodne ślizganie się. Torebka stawowa jest wzmocniona więzadłami stawowymi, które tak jak rzemienie oplatają torebkę, przebiegając w różnych kierunkach (niekiedy wciskają się ku jamie stawowej) i nie pozwalają kościom rozchodzić się nawet przy silnych ruchach. Według kształtu główek stawowych rozróżniamy stawy: kuliste, jajowate, blokowe i inne.