NARZĄDY I PODPORY RUCHU

Czaszka

Czaszka składa się z kości głowy (głowa - caput). W czaszce odróżniamy część mózgową (tj. pudełko kostne, zawierające mózg) i część twarzową, w której znajdują się początkowe części narządów oddychania i trawienia. Część mózgowa czaszki składa się z ośmiu kości: czołowej, dwóch ciemieniowych, dwóch skroniowych, potylicowej, klinowej (tak nazwanej, ponieważ jakby klinem wchodzi między inne kości) i sitowej. Kość czołowa (os frontale) składa się z muszli, tworzącej wypukłą część czoła, dwóch części oczodołowych tworzących górne ściany oczodołów, części nosowej, o kształcie wyrostka między częściami oczodołowymi, która łączy się z kośćmi nosa. Na czole wystają dwa guzy czołowe, a poniżej ich łukobrwiowe. Wewnątrz kości czołowej, w okolicy łuków brwiowych, znajdują, się dwie puste jamy (zatoki czołowe, które otwierają się do jamy nosowej. Kość czołowa łączy się z ciemieniowymi przy pomocy szwu zwanego wieńcowym.