ANATOMIA I FIZJOLOGIA

Człowiek

Ciało człowieka składa się z nielicznych komórek. W odróżnieniu od jednokomórkowego ustroju, w którym jedna komórka spełnia wszystkie czynności życiowe, komórki wielokomórkowego ustroju są wyspecjalizowane w zakresie poszczególnych czynności życiowych. Tak, w komórce mięśniowej najbardziej wyrażona jest zdolność do kurczenia się, komórka wątroby wytwarza żółć itd. Komórki, wykazujące tę samą budowę i spełniające tę samą czynność, tworzą tkankę (na przykład mięśniową, nerwową i inne). W tkance, oprócz komórek, znajduje się w większej lub mniejszej ilości substancja podstawowa (międzykomórkowa). Z tkanek składają się narządy (wątroba, serce i inne). Narządy, spełniające jakąś jedną czynność złożoną, tworzą układ narządów (oddychania, trawienia i inne).