UKŁAD MIĘŚNIOWY

Mięśnie głowy

Mięsień czołowy i mięsień potylicowy są połączone pasem ścięgnistym, który tworzy czepiec ścięgnisty. Czepiec pokrywa czaszkę od góry. Do drugiej grupy mięśni zaliczamy cztery mięśnie, poruszające żuchwę: żwacz (masseter), widoczny w czasie skurczu; mięsień skroniowy w kształcie wachlarza, leżący na zewnętrznej powierzchni kości skroniowej; mięsień skrzydlaty zewnętrzny i mięsień skrzydlaty wewnętrzny - ciągnące się od kości klinowej do żuchwy. Żucie pokarmu odbywa się dzięki skurczom mięśni, wprawiających w ruch żuchwę.