UKŁAD MIĘŚNIOWY

Od muskulatury szkieletowej można oddzielić przy ostrożnym preparowaniu poszczególne mięśnie, mające kształt mniej lub więcej gru¬bych powrozów, odzianych w łącznotkankowe pokrowce — powiezie (fasciae). Na przekroju poprzecznym mięśnia szkieletowego widzimy, że mięsień ten składa się z pęczków porozdzielanych cieniutkimi błonami łącznotkankowymi oraz że pęczek składa się z poszczególnych włókien mięśniowych (o dwóch rodzajach tkanki mięśniowej i o jej budowie była mowa wyżej. Jeśli włókna mięśniowe kurczą się jednocześnie, tocały mięsień staje się krótszy i grubieje tak jak guma, gdy po rozciąg¬nięciu kurczy się.

W ustroju naszym, jak wiadomo, podniety dochodzą do mięśni po włóknach nerwowych. Ponieważ zaródź komórki żywej odznacza się pobudliwością, tj. zdol¬nością do odpowiedzi na bodźce, można wnioskować; że jakikolwiek bodziec może pobudzić włókna mięśniowe bez udziału nerwów. O tym możemy przekonać się, robiąc następujące doświadczenie; jeśli wykroimy z nóżki żaby pojedynczy mięsień i ukłujemy go igłą albo posmarujemy kwasem, albo też oziębimy czy ogrzejemy, to mięsień skurczy się, a następnie powróci do stanu pierwotnego.