NARZĄDY I PODPORY RUCHU

Okostna

Okostna powoduje wzrost wszerz młodej kości. W przylegającej do kości warstwie okostnej znajdują się szczególne komórki łącznotkankowe typu zarodkowego, które zachowały zdolność do energicznego rozmnażania się przez podział i wytwarzania substancji podstawowej, przeistaczającej się we włókna. Sole wapniowe przepajają te włókna i przeobrażają je w substancję kostną, która nakłada się na kość z zewnątrz, tak jak tynk lub obicie z desek na budowę. Taką samą doniosłą rolę odgrywa okostna, gdy kość zostanie uszkodzona, np. złamana. Wówczas okostna tworzy nową substancję kostną łączącą odłamki. Dlatego podczas operacji kostnych lekarze starają się zachować okostna.