ANATOMIA I FIZJOLOGIA

Krew

Krew jest to rodzaj tkanki łącznej, która zawiera substancję płynną podstawową. Część płynna krwi nazywa się osoczem krwi (plazma krwi). W krwi znajdują się komórki dwóch rodzajów: czerwone ciałka krwi, inaczej krwinki czerwone (erytrocyty) i bezbarwne ciałka krwi, inaczej, białe ciałka krwi (leukocyty). Oprócz tych elementów komórkowych w krwi znajdują się płytki krwi. Białe, ciałka krwi zawsze posiadają jądro i mogą wykonywać ruchy amebowate (są fagocytami). Czerwone ciałka krwi są to komórki bez jąder, przepojone barwnikiem krwi hemoglobiną.