NARZĄDY I PODPORY RUCHU

Klatka piersiowa

Szkielet klatki piersiowej składa się z dwunastu kręgów piersiowych, z dwunastu par żeber i z przodu z kości, zwanej mostkiem. Mostek (sternum), mający kształt miecza, składa się z trzech części: rękojeści (część górna mostka, najszersza), trzonu (część środkowa mostka) i wyrostka mieczykowatego.

Górny brzeg rękojeści mostka jest wcięty i stanowi wcięcie szyjne. Wyrostek mieczykowaty mostka znajduje się w miejscu, które zwie się "dołkiem podsercowym".

Pierwsze, licząc od góry, siedem par żeber są połączone z mostkiem za pomocą chrząstek i noszą nazwę żeber prawdziwych (costa - żebro), następne trzy pary łączą się za pomocą swych chrząstek nie z mostkiem, a z chrząstką siódmej pary żeber - są to żebra rzekome. Dwie ostatnie pary żeber (XI i XII) kończą się swobodnie i nazywają się żebrami wolnymi.

Żebra łączą się z kręgosłupem za pośrednictwem stawów. Klatka piersiowa odgranicza jamę, w której mieszczą się płuca i serce. Jama klatki piersiowej jest oddzielona od jamy brzusznej przeponą, czyli diafragmą.