ANATOMIA I FIZJOLOGIA

Tkanki nabłonkowe

Tkanki. Rozróżniamy cztery podstawowe rodzaje tkanek: nabłonkowa, łączna, mięsna, nerwowa. Tkanka nabłonkowa składa się z komórek tak ściśle przylegających do siebie, że nie ma prawie przerw między nimi. Komórki nabłonkowe bywają różnych kształtów: płaskie, sześcienne, walcowate i inne. Komórki nabłonkowe układają się w jedną warstwę (nabłonek jednowarstwowy) lub w wiele warstw (nabłonek wielowarstwowy). Nabłonek powleka ciało z zewnątrz, tworząc zewnętrzną warstwę skóry przy czym przy otworach, na przykład przy otworze gębowym, przechodzi w tkankę pokrywową, wyścielającą ściany jamy przewodu pokarmowego tj. jamy ustnej, przełyku, żołądka, jelit), jamy nosowej i jamy narządów oddychania. Nabłonkiem wyścielone są drogi moczowe i niektóre inne narządy, o których mowa będzie niżej. Wszystkie jamy ciała, komunikujące się ze światem zewnętrznym, wyścielone są błoną śluzową zbudowaną z tkanki nabłonkowej.