NARZĄDY I PODPORY RUCHU

Wzrost kości

Pierwotny szkielet zarodka tworzy się z komórek tkanki łącznej zarodkowej. Ten szkielet składa się z tkanki chrzestnej i błon łącznotkankowych, które stopniowo przeobrażają się w tkankę kostną. Komórki kostne wydzielają dokoła siebie sole wapniowe tak długo, aż wreszcie zostają otoczone jakby skorupą, co uniemożliwia im rozmnażanie się, gdyż komórki potomne nie mają gdzie pomieścić się. Wobec tego rozmnażanie się komórek, a zatem podłużny w zrost kości może odbywać się tylko w tych częściach kości, gdzie zachowała się chrząstka. Znaczna część szkieletu noworodka składa się z tkanki chrzestnej, która dostarcza materiału do podłużnego wzrostu kości, przy czym w długich kościach powyższą czynność spełnia chrząstka znajdująca się między nasadą a trzonem kości. Kostnienie tej chrząstki kończy się w 25 roku życia i wówczas już człowiek przestaje rosnąć. Należy jednak wiedzieć, że powierzchnie stawowe kości powleka cienka warstwa chrząstki, zachowująca się do końca życia, oraz że na powierzchniach stawowych kości nie ma okostnej.