UKŁAD MIĘŚNIOWY

Praca mechaniczna mięśni

Dlaczego mięsień może kurczyć się i wykonywać pracę mechaniczną? Głównym źródłem energii są procesy utleniania odbywające się w ustroju. Jak wspomnieliśmy wyżej, tlen i cukier gronowy (glukoza) są dostarczane z krwią wszystkim narządom, a więc i mięśniom. W mięśniu glukoza ulega utlenieniu, czyli łączy się z tlenem. Glukoza, jako węglowodan, składa się z węgla, wodoru i tlenu. Utlenienie węgla wywołuje powstanie dwutlenku węgla, a utlenienie wodoru - powstanie wody. Energię, wyzwalającą się podczas utlenienia węgla i wody, mięsień wyzyskuje do skurczu i wykonywania pracy mechanicznej (duża część energii zmienia się w ciepło). Gdy utlenia się glukoza, znajdująca się w mięśniu, wtedy wyzwala się taka sama ilość energii i powstają takie same związki (dwutlenek węgla i woda) jak podczas spalania jednakowej ilości glukozy w piecu używanym dla spalania ciał chemicznych. Ze względu na to proces utleniania węglowodanów w ustroju nazywa się spalaniem węglowodanów.

Jeśli mięsień nie pracuje, to znajdująca się w nim glukoza przetwarza się w glikogen, który pozostaje w mięśniu, stanowiąc zapasowy materiał węglowodanowy. W miarę potrzeby glikogen jest przerabiany na glukozę, którą mięsień zużytkowuje do skurczu. Mięśnie głowy dzielą się na dwie grupy. Do pierwszej należą małe, cienkie mięśnie, przyczepione do skóry, zwane mięśniami mimicznymi. Biorą, one udział w uzewnętrznianiu naszych uczuć (radości, dumy, gniewu i innych). Do nich zaliczamy: mięsień czołowy (marszczy czoło i podnosi brwi), mięsień okrężny ust (mieści się w wargach, które zbliża do siebie, zamykając w ten sposób otwór zewnętrzny jamy ustnej), mięsień okrężny, oka (zamyka powieki), mięsień policzkowy (mięsień trębaczy), mięsień śmiechów y, mięsień podnoszący wargę górną, mięsień obniżający, wargę dolną i inne.