UKŁAD MIĘŚNIOWY

Mięśnie kończyn

Mięśnie kończyn mają kształt wrzecionowaty. Brzusiec mięśnia stanowi środkową grubszą część wrzeciona, które po obu końcach ma główkę i ogon. Rozdziela się on nieraz na jednym z końców na kilka części, zwanych głowami (np. czterogłowy mięsień uda).

Końce mięśnia przechodzą w ścięgna utworzone z tkanki łącznej ścięgnistej, za pomocą których łączy się mięsień z kośćmi sąsiednimi lub bardziej odległymi. rehabilitacja warszawa Niektóre mięśnie mają dwa przyczepy w skórze.

Aby zrozumieć pracę mięśnia, przyjrzyjmy się ruchom ręki w stawie łokciowym. Na przedniej stronie kości ramieniowej znajduje się mięsień dwugłowy, przyczepiony za pośrednictwem ścięgien do kości promieniowej i łopatki. Jeśli do tych kości w miejscach, w których jest przyczepiony mięsień dwugłowy, przymocujemy końce naciągniętej taśmy gumowej i pozwolimy jej skrócić się, to zobaczymy, że wskutek skrócenia się taśmy gumowej zmniejszy się odległość łopatki od przedramienia i bardziej ruchome przedramię zbliży się,do mało ruchliwej łopatki, czyli ręka zegnie się w stawie łokciowym. W tylnej części ramienia znajduje się mięsień trójgłowy, którego jeden koniec przyczepia się do górnej kości – do kości przedramienia. Jeśli mięsień dwugłowy ramienia i trójgłowy ramienia zastąpimy taśmami gumowymi, przymocowując końce ich do kości w miejscach, gdzie przyczepiają się końce mięśnia dwugłowego i trójgłowego ramienia, to obserwując te taśmy gumowe przekonamy się, że podczas ruchu zgięcia ku przodowi w stawie łokciowym mięsień dwugłowy ramienia kurczy się, a mięsień trójgłowy ramienia rozkurcza się i odwrotnie, podczas ruchu wyprosto-wania w stawie łokciowym mięsień dwugłowy ramienia rozkurcza się, a mięsień trójgłowy kurczy się.

Te dwa mięśnie działają w kierunkach przeciwnych. Takie mięśnie nazywamy mięśniami przeciwniczymi, czyli antagonistami. Inne mięśnie, które działają w tym samym kierunku, nazywamy mięśniami współdziałającymi, czyli synergistami (np. zginanie nogi w stawie kolanowym zwykle powoduje jednoczesny skurcz kilku mięśni).

Wykonywanie ruchów złożonych, jak np. chodzenie, skakanie, przełykanie pokarmu, mowa i inne, również jest zależne od skurczu -kilku mięśni.

Odróżniamy następujące zasadnicze ruchy stawów: zgięcie i wyprostowanie, przywodzenie (zbliżenie kończyny do ciała) i odwodzenie, oddalenie kończyny od ciała, obracanie na wewnątrz i na zewnątrz (pronatiosupinatio). Zasadnicze ruchy stawów często kojarzą się ze sobą.

Odpowiednio do zasadniczych ruchów stawów odróżniamy mięśnie: zginające i prostujące, przywodzące i odwodzące, obracające na wewnątrz i na zewnątrz.

Mięśnie otaczające otwory ciała, które kurcząc się zwężają te otwory, nazywająsię zwieraczami.

Mięśnie, kurcząc się, wykonują pracę dynamiczną, wyrażoną ruchem (np. podniesienie ciężaru) i pracę statyczną, gdy nie ma ruchu (np. trzymanie ciężaru w wyciągniętej ręce).