UKŁAD MIĘŚNIOWY

Mięśnie kończyny górnej

Mięśnie kończyny górnej. W okolicy stawu barkowego leży tuż pod skórą mięsień naramienny (musculus deltoideus), który ciągnie się od obojczyka i łopatki do zewnętrznej części kości ramieniowej. Przez bezpośrednią obserwację przekonujemy się o tym, że mięsień naramienny podnosi rękę do pozycji poziomej. Podniesioną rękę opuszcza mięsień piersiowy większy, wraz z mięśniem najszerszym grzbietu. Staw łokciowy zginają dwa mięśnie przebiegające po przedniej części kości ramieniowej. Są to: wyżej wymieniony mięsień dwugłowy ramienia (m. biceps) i pod nim leżący mięsień ramienny wewnętrzny. Z nich silniejszy jest mięsień dwugłowy ramienia, przymocowany do łopatki dwoma głowami, przy czym ścięgno jego głowy długiej przechodzi przez jamę stawową stawu barkowego. Obie głowy mięśnia dwugłowego ramienia, łącząc się ze sobą, tworzą gruby brzusiec wspólny, którego ścięgno przyczepia się do kości promieniowej poniżej jej główki. W ten sposób mięsień dwugłowy przebiega ponad dwoma stawami: barkowym i łokciowym. Z tyłu kości ramiennej znajduje się mięsień trójgłowy ramienia - triceps, oddalający przedramię od ramienia. Działanie mięśnia dwugłowego i mięśnia trójgłowego łatwo można sprawdzić na sobie. Mięsień trójgłowy jest słabszy niż mięśnie zginacze i dlatego należy wiedzieć o tym, że u furiata łatwiej przycisnąć ręce do piersi, niż wyprostować je wzdłuż tułowia.

Na przedramieniu leżą liczne mięśnie, które służą do zginania, prostowania i obracania ręki. Tę stronę przedramienia, która jest przedłużeniem strony dłoniowej ręki, nazywamy stroną dłoniową przedramienia, a strona przedramienia, będąca przedłużeniem strony grzbietowej ręki, nosi nazwę grzbietowej strony przedramienia. Po stronie dłoniowej przedramienia znajdują się mięśnie zginające i obracające rękę ku tyłowi, po stronie grzbietowej przedramienia - mięśnie prostujące i obracające rękę ku przodowi. Między nimi są mięśnie zginające i prostujące jedynie palce. Na przedramieniu cienkie ścięgna mięśni lezą bliżej ręki, a brzuśce mięśni - bliżej łokcia i dlatego górna połowa przedramienia jest grubsza niż dolna.

Na ręku znajdują się krótkie mięśnie, które na stronie dłoniowej ręki tworzą wyniosłość dużego palca, składającą się z mięśni przywodzących i odwodzących duży palec, zginających i przeciwstawiających duży palec każdemu z pozostałych palców, oraz wyniosłość małego palca, zawierającą mięśnie powodujące odwodzenie i zginanie małego palca. Pomiędzy kośćmi śródręcza leżą mięśnie między-kostne, spośród których grzbietowe rozsuwają palce, a dłoniowe przywodzą je ku sobie.

W okolicy stawu promieniowo-nadgarstkowego powiezie przedramienia tworzą więzadło poprzeczne nadgarstka, które podobnie do bransolety otacza nadgarstek i nie pozwala ścięgnom mięśni, przebiegającym w tym miejscu, odsuwać się od kości. Te ścięgna są okryte błoną, która tworzy naokoło nich tzw. pochewki ścięgniste, wypełnione mazią (płynem synowialnym). Dzięki nim zmniejsza się tarcie podczas przesuwania się ścięgien w pochewkach ścięgnistych. W tych pochewkach często powstaje ropienie i dlatego w praktyce ma duże znaczenie znajomość ich położenia na ręku.