NARZĄDY I PODPORY RUCHU

Połączenie kości ze sobą

Niektóre kości, łącząc się ze sobą, tworzą pomieszczenie dla ważnych narządów. A więc mózg znajduje się w puszce utworzonej z kości czaszki, które chronią go od uszkodzeń. Inne kości odgrywają rolę dźwigni, umożliwiających poruszanie się (kości nóg). W pierwszym przypadku (czaszka) połączenia kości ze sobą są nieruchome, w drugim przypadku ruchome (np. połączenia kości udowej z kośćmi goleni).

Kości płaskie czaszki łączą się ze sobą przy pomocy szwu ząbkowatego: ząbki jednej kości wchodzą w zagłębienia innej, przypominając połączenia kół zębatych. Gdy kości łączą się przy pomocy szwu łuskowatego, wówczas cienki brzeg jednej kości (np. skroniowej) zachodzi na brzeg sąsiedniej kości (ciemieniowej) na wzór łusek rybich.