NARZĄDY I PODPORY RUCHU

W niniejszym dziale opisane zostały narządy człowieka oraz podpory ruchu, mechanizm działania każdego narządu.